Hem » Kost & Hälsa » Sjukdomar & Diagnoser » Kattsnuva – symptom och behandling

Kattsnuva – symptom och behandling

Skribent

Katter blir tyvärr också förkylda. Kattsnuva är dock inte bara en vanlig förkylning. Det är en komplex och potentiellt allvarlig sjukdom som varje kattägare bör vara medveten om.

Vad är kattsnuva?

Kattsnuva är en infektiös övre luftvägsinfektion som oftast orsakas av tre huvudsakliga patogener enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt:

 1. Felint Herpesvirus 1 (FHV-1): Detta är den vanligaste orsaken. Liksom herpesvirus hos människor, kan detta virus ligga latent i kattens kropp och aktiveras under perioder av stress eller nedsatt immunförsvar. Kan orsaka både ögon- och luftvägssjukdom hos katten.
 2. Chlamydia Felis (C. felis): Är en bakterie hos katter som framför allt smittar genom direktkontakt. Bakterien är vanligt förekommande hos friska katter och förekommer i kattens ögonslemhinnor. Ögats bindhinna kan få en inflammation och i så fall blir ögonen i varierande grad röda och kladdiga. De flesta katter mår bra och fortsätter att äta.
 3. Felint Calicivirus (FCV): Detta virus är också en vanlig orsak och kan leda till en rad olika symptom, från milda till allvarliga som blåsor och sår i munnen samt feber. Symptom ses oftast hos katter som hålls i grupp inomhus.

Dessa virus och bakterier är mycket smittsamma mellan katter, men de är specifika för kattarter och smittar inte människor eller andra djur. Kattsnuva kan orsaka en rad olika symptom och kan vara särskilt allvarlig hos unga kattungar, äldre katter, eller de med nedsatt immunförsvar.

Hur smittar kattsnuva?

Denna övre luftvägsinfektion är en högst smittsam sjukdom, men hur sprids den egentligen? Förståelsen kring smittvägarna är avgörande för att skydda våra katter från denna sjukdom.

Smittvägar för kattsnuva

Kattsnuva sprids huvudsakligen genom direktkontakt när katter nosar på varandra leker eller slåss, alternativt genom luften via nysningar och hostningar och till sist via föremål som matskålar, leksaker eller kläder.

Det är viktigt att notera att även om en katt verkar frisk kan den fortfarande vara bärare av virus och smitta andra katter. Smittan förekommer framförallt där många katter utan vaccinationer vistas, till exempel på pensionat eller utställningar.

Kattungen klättrar i träd
Kattungen klättrar i träd

Kan människor smitta katter med sin förkylning?

En vanlig fråga bland kattägare är om de kan överföra en mänsklig förkylning till sin katt. Svaret är nej. Mänskliga förkylningar orsakas av virus som är specifika för människor och dessa virus kan inte infektera katter.

Om du misstänker att din katt har kattsnuva eller någon annan sjukdom kontakta Firstvet idag:

Vad är symptomen vid kattsnuva?

Symptom brukar ofta dyka upp 2 till 6 dagar efter att katten smittats och visar sig vanligtvis genom att katten har en täppt eller rinnande nos och rinnande ögon. Symptomen kan bli mer allvarliga och det är viktigt att du är uppmärksam på din katts beteende och hälsotillstånd.

Lindriga symptom

I mildare fall av kattsnuva kan följande symptom observeras:

 • Nysningar är ett av de vanligaste tecknen.
 • Lätt rinnande ögon.
 • Mild hosta.
 • Lätt nästäppa och rinnande nos.

Allvarligare symptom

I mer allvarliga fall kan kattsnuva leda till:

 • Kraftig nästäppa och i värsta fall svårt att andas.
 • Ögoninflammation som kan bli allvarlig utan behandling.
 • Sår och blåsor i munnen.
 • Feber baserat på infektionen.
 • Apati, dvs allmän trötthet och brist på intresse för vanliga aktiviteter.
 • Nedsatt aptit som kan leda till viktminskning och uttorkning.
 • Kan främst hos kattungar även röra sig ner till de nedre luftvägarna och orsaka lunginflammation.

Vissa symptom kan verka milda, men de kan snabbt utvecklas till allvarligare tillstånd, särskilt hos kattungar, äldre katter, eller de med nedsatt immunförsvar.

Katt utomhus i träd
Katt utomhus i träd

Diagnos av kattsnuva

Om du misstänker att din katt har kattsnuva bör du kontakta en veterinär för en diagnos.

Steg för diagnos

Veterinären kommer troligen att följa dessa steg för att diagnostisera kattsnuva:

 1. Medicinsk historik: Veterinären kommer att fråga om din katts symptom, vaccinationshistorik och eventuell exponering för andra katter.
 2. Fysisk undersökning: En noggrann undersökning av katten, bl a kontroll av ögonen, näsan och lyssna på lungorna.
 3. Laboratorietester som kan inkludera:
  • Blodprov: För att kontrollera den allmänna hälsan och utesluta andra sjukdomar.
  • Nässvabb: För att testa specifikt för virus som orsakar kattsnuva.
  • Ögonprov: Om ögoninflammation är ett framträdande symptom.

Behandling av kattsnuva

När din katt har diagnostiserats med kattsnuva kommer din veterinär att ge behandlingsförslag.

Behandlingsalternativ för kattsnuva

Här är några vanliga behandlingsmetoder:

 1. Stödjande vård:
  • Vätsketerapi för att förhindra uttorkning, särskilt om katten inte äter eller dricker ordentligt.
  • Högenergimat kan rekommenderas för att stödja återhämtningen. Om luktsinnet försämras, som det ofta gör vid kattsnuva, så får katten nedsatt aptit. Ljummen burkmat luktar mer än torrfoder, så det kan vara ett bra alternativ för att få i katten mat.
  • Allvarligare fall av luftvägsinfektion kan kräva inskrivning på en vårdavdelning så dropp kan ges. Ibland krävs även sondmatning.
 2. Medicinering:
  • Antivirala medel kan i vissa fall förskrivas för att bekämpa viruset.
  • Antibiotika används för att behandla eller förebygga sekundära bakteriella infektioner, inte för att behandla själva viruset.
  • Ögondroppar eller salva för att behandla ögoninflammation.
  • Näsdroppar.
 3. Hemvård:
  • Regelbunden rengöring av ögon och nos rekommenderas.
  • Se till att katten äter och dricker ordentligt.

Hemma bör du övervaka din katts mat- och vattenintag, andning och allmänna beteende. Eventuella förändringar eller försämringar i tillståndet bör omedelbart rapporteras till din veterinär.

Kattunge gömmer sig
Kattunge gömmer sig

Kan man förebygga kattsnuva?

Det går inte att helt eliminera risken, men det finns flera steg du kan ta för att minska den avsevärt.

Vaccination

Vaccination är det mest effektiva sättet att förebygga kattsnuva. Även om din katt är vaccinerad kan den dock fortfarande få kattsnuva, men får då mildare symptom än ovaccinerade katter.

 • Grundläggande vaccinationer: De flesta kattungar får vaccinationer mot kattsnuva som en del av deras grundläggande vaccinationsprogram, den första vid 8-9 veckors ålder.
 • Dos 2 måste ges 3-4 veckor efter dos 1. Väntar man längre behöver man börja om med dos 1 igen. 
 • Dos 3 ges 1 år efter dos 2. Sedan är det beroende på hur katten lever. Går katten ut, träffar andra katter, lämnas på pensionat eller ställs ut m.m. bör katten vaccineras varje år. Om katten är en strikt innekatt kan det räcka att vaccinera vartannat eller var tredje år. Detta är rekommendation från tillverkaren även om den är lite luddig gällande vartannat eller var tredje år (detta gäller vaccin Purevax RCP).
 • Även innekatter bör vaccineras pga smittorisk genom indirekt kontakt, t ex när vi kommer in med skor som kan ha trampat där en smittad katt varit. Även om risken är mindre än vid direktkontakt är det bra att vara på den säkra sidan.
 • Årlig booster: Regelbundna boostervaccinationer rekommenderas för att upprätthålla immuniteten.

Andra förebyggande åtgärder

Utöver vaccination, överväg följande:

 1. Om möjligt, undvik kontakt med smittade katter. Generellt sett om du håller din katt inomhus och inte träffar andra katter så är din katt säker.
 2. Håll god hygien genom att rengöra och desinficera mat- och vattenskålar, kattlådor och leksaker regelbundet. Rengör kattens ögon och nos.
 3. Eftersom stress kan försvaga en katts immunförsvar, försök att skapa en lugn och stabil miljö.

Omfattar försäkring behandling av kattsnuva?

Enligt Moderna djurförsäkringar ersätter veterinärvårdsförsäkringen för katten undersökning, vård och behandling av kattsnuva. Katten får inte ha visat symptom från ögon och övre luftvägar innan försäkringen tecknades eller under karensen (de 20 första dagarna efter att försäkringen tecknats). Kattförsäkringen ersätter dock inte kostnaden för att vaccinera mot kattsnuva.

FAQ om Kattsnuva

Hur vet man om en katt har kattsnuva?

Man kan misstänka att en katt har kattsnuva om den uppvisar symptom som nysningar, rinnande ögon, nästäppa, hosta, feber, eller apati. En veterinär kan ge en definitiv diagnos.

Vad gör man åt kattsnuva?

Kattsnuva behandlas främst med allmän vård genom att hålla rent runt ögon och nos. Behandling med antivirala medel förekommer, och även antibiotika för skydd mot sekundära infektioner.

Kan kattsnuva gå över av sig själv?

Ja, kattsnuva kan gå över av sig själv om det är en mild variant, men det är alltid bäst att uppsöka veterinär om din katt har ett tydligt påverkat allmäntillstånd som feber, dålig aptit eller har svårt att andas.

Kan en katt få kattsnuva mer än en gång?

Ja, eftersom det finns olika stammar av viruset och immuniteten efter infektion kan vara ofullständig eller tidsbegränsad.

Hur länge är en katt smittsam efter att ha återhämtat sig från kattsnuva?

Katter kan tyvärr fortsätta att utsöndra viruset i flera veckor efter återhämtning. Det är viktigt att hålla återhämtade katter isolerade från andra katter under denna tid.

Du kanske även är intresserad av:
Kan en katt ha Downs Syndrom?
Kan en katt ha ADHD?
Allt om avmaskning av katter.

Källor:
https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/kattsnuva/
https://www.modernadjurforsakringar.se/djurhalsa/katt/sjukdomar/kattsnuva/
https://www.fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=20040607006511

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *