Hem » Kost & Hälsa » Sjukdomar & Diagnoser » Spinal muskelatrofi hos Maine Coon-katten

Spinal muskelatrofi hos Maine Coon-katten

Skribent

Vad är spinal muskelatrofi (SMA) hos Maine Coon-katter? Har du kanske funderat över varför din majestätiska Maine Coon inte springer lika kvickt som sina kamrater, eller varför den inte kan hoppa upp i din favoritsoffa med samma lätthet? Svaret kan ligga djupt i kattens DNA.

Vad är spinal muskelatrofi?

SMA hos Maine Coon är en allvarlig muskelsjukdom som drabbar motorneuronerna i ryggmärgen, vilket gör att muskulaturen försvagas gradvis och leder till en rad rörelseutmaningar.

 • Ärftlighet: SMA är ett genetiskt kort som ingen katt vill dra, men Maine Coon-katter har tyvärr högre odds att stöta på det. Det positiva är att SMA är relativt sällsynt idag.
 • Tidiga tecken: De första månaderna i en kattunges liv är kritiska. Symptom på SMA börjar visa sig redan vid 3 till 4 månaders ålder.

Genetiken bakom spinal muskelatrofi

SMA hos Maine Coon-katter orsakas av en specifik mutation i LIX1-genen. Denna mutation är ansvarig för degenerationen av nervceller i ryggmärgen, vilket i sin tur leder till sjukdomens kliniska tecken.

 • Mutationen: Den kritiska genetiska förändringen innebär en 140-kb dämpning på LIX1-genen.
 • Arvsmodell: SMA är en autosomalt recessiv sjukdom, vilket betyder att en katt måste ärva två kopior av mutationen (en från varje förälder) för att visa symptom.

Denna insikt i sjukdomens genetiska grund är avgörande för diagnostik och avelsbeslut, där målet är att minimera spridningen av SMA inom Maine Coon-populationen.

Maine Coon katter

Symptom och tidiga tecken på SMA

Att upptäcka SMA i ett tidigt skede kan göra en stor skillnad för din katt. Här är vad du bör hålla ögonen öppna för:

 • Muskelsvaghet: Märker du att din kattunge inte är lika kvick eller stabil på sina tassar?
 • Gång och rörelse: En gungande gång eller svårigheter att hoppa kan vara tecken på SMA.
 • Förlorad smidighet: Vid 5 till 7 månaders ålder, om din katt blir klumpig och tappar sin smidighet, bör du uppsöka en veterinär.

Katternas superkraft

Trots deras fysiska utmaningar, känner katter med SMA ingen smärta i samband med sjukdomen och behåller sin lekfullhet och aptit. De är verkliga överlevare, anpassar sig och finner sätt att njuta av livet ändå.

Diagnostiska metoder för spinal muskelatrofi

Tack vare modern vetenskap kan en veterinär nu identifiera bärare av SMA-mutationen samt de katter som är påverkade av sjukdomen genom DNA-testning. Denna kunskap är ovärderlig för uppfödare som strävar efter att föda upp friska katter.

 • DNA-testning: Ett enkelt sätt att kontrollera en katts genetiska status när det gäller SMA. Testet kan utföras med en buccal svabb och är tillförlitligt redan från 6 till 8 veckors ålder.
 • Testresultat: Resultaten delas in i tre kategorier:
  • N/N: Katten bär inte på mutationen och är inte påverkad av SMA.
  • N/SMA: Katten är en bärare av mutationen men kommer inte att utveckla sjukdomen, kan dock överföra mutationen till avkomman.
  • SMA/SMA: Katten har två kopior av mutationen och är eller kommer att bli påverkad av SMA.

Denna information är central för att förstå och hantera SMA hos Maine Coon-katter och hjälper till att informera om avelsbeslut.

Behandling av katter med spinal muskelatrofi

Katter som lever med SMA kan njuta av ett fullgott liv med rätt stöd och anpassningar. Även om sjukdomen är progressiv i unga år, tenderar den att stabiliseras efter de första levnadsmånaderna.

 • Inomhusliv: En säker och bekväm inomhusmiljö är att föredra för katter med SMA, där de kan utforska och leka utan risk för skada.
 • Anpassningar: Särskilda anpassningar, såsom lägre placerade klätterstrukturer och enkel tillgång till favoritplatser, kan underlätta vardagen för en SMA-påverkad katt.

Framtida forskning och avelsstrategier

Genom fortsatt forskning och ansvarsfulla avelsstrategier har vi möjligheten att minska förekomsten av SMA bland Maine Coon-katter. Genetiska tester spelar en central roll i detta arbete, vilket möjliggör identifiering av bärare och påverkade individer för att undvika att sprida mutationen ytterligare.

 • Ansvarsfull avel: Genom att undvika parning mellan två bärare kan uppfödare minska risken för att föda upp kattungar med SMA.
 • Utbildning och medvetenhet: Att sprida kunskap om SMA bland kattägare och uppfödare är avgörande för att hantera sjukdomen effektivt.

Detta arbete har redan lett till att sjukdomen är relativt sällsynt idag.

Källor:
International Cat Care
Langford Vets
Gårvikstassen

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *