Hem » Integritetspolicy & Cookies

Integritetspolicy & CookiesOptiLab Partners AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: Kattly.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Grundläggande information: namn
  • Kontaktinformation: e-postadress
  • Konto- och profilinformation: N/A
  • Betalningsinformation: N/A
  • Kundhistorik och kundengagemang: N/A
  • Aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare har haft, N/A
  • Kundaktivitet: N/A
  • Cookies: se vår information om cookies längre ned på sidan.

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. När vi hämtar personuppgifter från andra källor, hämtar vi personuppgifter från följande källor:

Hur vi använder personuppgifter

Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.

Systemövervakning, felsökning m.m.

Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet. Den rättsliga grunden

Följa rättsliga åtaganden

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss här.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss här för det.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Datatilsynet.

Cookies är små textdokument som lagras på din dator när du surfar på en hemsida. De hjälper till att hålla koll på vilka sidor du har tittat på, behålla den information du har angett eller minnas dina preferenser.

KATTLY.SE och Cookies

På kattly.se används cookies för att förbättra vår service. Vi kan identifiera var en besökare kommer ifrån, som till exempel en söktjänst som Google, och följa vad de gör på webbplatsen. Dock är all data i cookien anonymiserad, så vi kan inte känna igen någon specifik besökare genom en cookie.

Vill du inte använda Cookies

Om du önskar att inte acceptera cookies kan du inaktivera detta i din webbläsares inställningar. Men det kan leda till att du inte får full tillgång till alla funktioner på kattly.se eller andra sidor. I dina inställningar kan du också välja att få en notis varje gång en cookie försöker sparas, så att du kan bestämma om du vill godkänna den eller inte för varje enskilt fall.

Analysverktyg för webbstatistik – Google Analytics

För att förstå hur våra besökare interagerar med kattly.se använder vi Google Analytics. När du besöker vår sida skapas en cookie som innehåller information, inklusive din IP-adress, som sedan skickas till Google i för lagring på deras servrar. Vi på kattly.se använder denna data för att analysera besöksmönster på vår webbplats. Detta ger oss insikt i vilka områden av vår sida som kan behöva förbättringar i termer av innehåll, navigering och uppbyggnad. I vissa fall kan Google dela cookie-information med tredje part, antingen när det hanteras av en tredje part för Googles skull eller om lagen kräver det. Dock kommer Google inte att koppla samman IP-adressdata med annan information de besitter.

Avstå från statistikinsamling

Skulle du inte vilja att ditt besök på kattly.se tas med i statistiken för Google Analytics är det enkelt att avstå det genom att klicka på Avvisa i rutan nere till vänster på hemsidan. Har du redan accepterat men vill ändra dig så kan du klicka här och ändra dina inställningar för statistikinsamling.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *