Hem » Tips & Råd » Allmänna Råd » Forskare har identifierat 276 unika ansiktssignaler hos katter

Forskare har identifierat 276 unika ansiktssignaler hos katter

Skribent

Det har genom åren forskats en hel del kring katters interaktion med människor och hur katter i dessa sammanhang signalerar olika saker som tillgivenhet, aggression och smärta till exempel. Men nu har det kommit en djup studie som fokuserar på interaktionen mellan katter.

katters ansiktsuttryck i interaktion

Tamkatternas ansiktsuttryck spelar en stor roll i deras sociala interaktioner, och studien undersöker deras funktioner djupare, särskilt under intraspecifika interaktioner. Tidigare forskning har varit inriktad på ansiktssignalerna under människa-katt interaktioner eller i smärtkontext, men det finns mindre förståelse för deras användning bland katter själva.

Höjdpunkter

  • Studien identifierar 276 unika ansiktssignaler hos katter under sociala samspel.
  • Majoriteten (83%) av dessa signaler är specifika för antingen affiliativa (vänliga) eller icke-affiliativa (konfliktfyllda) interaktioner.
  • Åtta specifika ansiktsmuskelrörelser är kopplade till dessa två typer av sociala kontexter.
  • Forskningen framhäver hur domesticeringen av katten har påverkat utvecklingen av deras ansiktssignaler.
katters interaktion

Studien

Forskarna dokumenterade katters ansiktssignaler vid CatCafé Lounge i Los Angeles där de observerade 53 korthåriga huskatter, med hjälp av ett system för kodning av ansiktsrörelser speciellt framtaget för katter. Genom att jämföra komplexitet och sammansättning av ansiktssignalerna i olika sociala sammanhang, upptäckte man att det är sammansättningen, inte komplexiteten, som har störst betydelse för signalens sociala funktion. Resultaten tyder på att domesticeringen har haft en betydande inverkan på utvecklingen av katters förmåga att kommunicera via ansiktssignaler. Studien bidrar till en bättre förståelse av katters kommunikativa beteenden och deras evolutionära anpassningar till ett liv nära människan.

Studien utfördes av Lauren Scott och Brittany M. Florkiewicz. Rapporten hittas här.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *