Hem » Tips & Råd » Allmänna Råd » Hur katter kan påverka människors mentala hälsa positivt

Hur katter kan påverka människors mentala hälsa positivt

Skribent

Att ha en katt som husdjur har visat sig ha betydande fördelar för människors psykologiska och fysiologiska hälsa. Forskning belyser hur interaktion med katter kan aktivera specifika områden i hjärnan, såsom prefrontala cortex och inferior frontal gyrus, vilket förbättrar humör och mentala funktioner.

Highlights: Sätt som katter påverkar din hälsa positivt

  • Aktivering av hjärnans prefrontala cortex under interaktion med katter.
  • Förbättrad stämningsreglering och minskad stress.
  • Lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar och ökad emotionell support.
  • Positiv inverkan på ägares sömnkvalitet och minskning av ångest.
  • Förstärkning av sociala färdigheter och självkänsla hos kattägare.
katt bra för mental hälsa

Aktivering av hjärnans prefrontala cortex

Interaktion med katter stimulerar betydande aktivitet i hjärnans prefrontala cortex, vilket observerats genom användning av funktionell nära-infraröd spektroskopi. Denna region är kritisk för funktioner som arbetsminne och beslutsfattande. Studier visar att oavsett om interaktionen innebär beröring, lek, träning eller matning, så aktiveras detta område, vilket tyder på att katter kan ha en direkt och positiv effekt på hjärnans förmåga att hantera och främja mental hälsa. Detta understryker katternas potential som en kraftfull källa till psykologiskt stöd och välbefinnande för sina ägare.

Minskning av stress och förbättrat emotionellt välbefinnande

Daglig interaktion med katter bidrar till en signifikant minskning av stress och ångest hos kattägare. Forskning visar att när man klappar en katt, kan det leda till lägre blodtryck och puls, vilket främjar både fysisk och emotionell avkoppling. Katter erbjuder även unikt emotionellt stöd genom deras närvaro, vilket hjälper till att lindra negativa känslor och höja det allmänna välbefinnandet. Denna typ av interaktion spelar en stor roll i att förbättra ägarnas psykologiska hälsa genom att skapa en lugnande effekt och en känsla av trygghet.

I en studie undersöktes hur närvaron av katter påverkar stressreaktioner hos människor. Forskarna observerade 120 gifta par i deras hem under stressfulla tester, där deltagarna genomförde matematiska uppgifter och utsattes för fysisk obehag medan de övervakades för hjärtfrekvens och blodtryck. Scenarierna inkluderade att vara ensam, med en partner, med ett husdjur, eller både och. Resultaten visade att kattägare hade lägre vilopuls och blodtryck före testet och hanterade stressen bättre. Kattägare kände sig mer utmanade än hotade, gjorde färre fel på matematikuppgifterna och återhämtade sig snabbare fysiologiskt.

Även kattens spinnande kan ha en läkande och stresslindrande effekt på människor enligt purrfectpost.com.

Förbättrad social och psykologisk funktion

Katter kan även spela en viktig roll i att förbättra sociala färdigheter och öka självkänslan. Ägare till katter rapporterar ofta att de känner sig mindre ensamma och har bättre sociala färdigheter. Speciellt för individer med autism eller andra kommunikationshinder kan katter erbjuda ett värdefullt verktyg för att förbättra icke-verbal kommunikation och empatisk förmåga.


En undersökning av American Psychiatric Association visar att många amerikaner upplever positiva effekter på sin mentala hälsa genom att ha husdjur:

  • 86% av djurägare upplever en övervägande positiv inverkan på sin mentala hälsa.
  • Bland djurägarna rapporterar 87% av hundägare och 86% av kattägare denna positiva effekt.
  • Viktiga fördelar som nämns inkluderar minskning av stress och ångest (69%), ovillkorlig kärlek och stöd (69%), sällskap (69%), en lugnande närvaro (66%), och att djuren är verkliga vänner (63%).

Dessa resultat understryker djurens betydelsefulla roll i att främja psykisk välbefinnande hos människor.

Källor:

American Psychiatric Association

National Library of Medicine

greatergood.berkeley.edu

Du kanske även är intresserad av: Kattspråk: Hur säger katter, jag älskar dig? Och hur visar du att du älskar katten?

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *