Hem » Tips & Råd » Allmänna Råd » Sörjer katter?

Sörjer katter?

Skribent

Undrar du om din katt kan känna sorg? Katter, precis som människor, har en komplex känslomässig uppsättning. De kan uttrycka glädje, rädsla, ilska, och ja, det mesta tyder på, till och med sorg. Men hur ser kattens sorg ut och vad kan vi göra för att hjälpa katten?

Kan katter sörja?

Det är väldigt individuellt, men många visar ett förändrat beteende efter ett dödsfall, där många visar ett sorgebeteende medan vissa istället lever upp när de blir ensamma kvar. Det finns även de som menar att det inte är sorg utan bara en reaktion från katten på en förändring i vardagen, då katter generellt är mycket känsliga för förändringar och väldigt lätt blir stressade av dem. Katter förstår sannolikt inte heller döden och kan säkert i många fall, åtminstone under den första tiden, förvänta sig att den som gått bort ska komma tillbaka och att allt ska återgå till det normala igen.

Vad säger forskningen?

Forskning har visat att katter, precis som andra djur, har kapacitet att känna en rad olika känslor, inklusive sorg. Enligt Scientific American är det, lite beroende på hur man definierar sorg, helt klarlagt att katter kan sörja. Detta underbyggs även av en studie av the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) gjord 1996 som VCA Animal Hospitals hänvisar till. Här finns en tråd som ger flera exempel på katter som sörjer men även exempel på katter som istället lever upp när de blir ensamma herre på täppan när deras kattkompis dött. Sammantaget finns det vetenskapliga studier och observationer som ger oss insikter i katters sörjande:

 • Emotionell intelligens: Katter har visat sig ha en viss nivå av emotionell intelligens, vilket inkluderar förmågan att uppleva sorg.
 • Beteendeförändringar: Många kattägare har rapporterat märkbara beteendeförändringar hos sina katter efter förlusten av en annan husdjurskompis eller en ägare.
 • Studier på djurbeteende: Forskare som studerar djurbeteende har observerat sorgliknande beteenden hos katter under och efter förändringar i deras sociala grupp.

Katter kan inte kommunicera sin sorg på samma sätt som människor, men genom att observera deras beteende kan vi få en inblick i deras känsloliv.

Chartreux
Vilande Chartreux

Sorg hos katter: människor vs. andra katter

Katter skapar starka band både med människor och andra djur. Men skiljer sig deras sorg när de förlorar en människa jämfört med en annan katt?

Sörjer katter människor?

Katter blir ofta djupt fästa vid sina människofamiljer. När en kattägare går bort, eller om det sker en stor förändring i hushållet, kan katter absolut visa tecken på sorg. De kan:

 • Söka efter den förlorade personen: Katter kan verka förvirrade och leta efter sin ägare i huset.
 • Visa beteendeförändringar: De kan bli mer tillbakadragna eller, tvärtom, mer klängiga mot de kvarvarande familjemedlemmarna.
 • Ändra i sina rutiner: Många katter ändrar också sina ät- och sovmönster.

Sörjer katter andra katter?

När det gäller förlusten av en kattkompis, kan katter också visa sorg. Detta kan inkludera:

 • Ändrade sociala beteenden: Katten kan undvika platsen där deras vän brukade vara eller visa tecken på letande.
 • Förändringar i lek och interaktion: De kan leka mindre och visa mindre intresse för interaktion med människor eller andra djur.
 • Känslomässiga reaktioner: Ökad vokalisering eller en oväntad tystnad kan vara tecken på att katten bearbetar förlusten.
gammal katt
Gammal Katt ligger ned

Tecken på sörjande hos katter

När en katt sörjer, kan den visa det på många olika sätt. Som ägare är det viktigt för dig att kunna känna igen dessa tecken för att ge ditt husdjur det stöd och den omsorg det behöver. Katter är vana vid sina rutiner, och en stor förändring i deras beteende kan definitivt vara ett tecken på sorg. VCA Hospitals refererar till att ASPCA-studien visade att katterna visade följande tecken vid sörjande:

 • 46 % av katterna upplevde minskad aptit efter förlusten av en kattkompis.
 • Många katter sov mer än vanligt medan vissa led av sömnlöshet.
 • Några katter ändrade plats i huset där de sov.
 • Ungefär 70 % av katterna visade förändringar i sina vokala mönster; vissa jamade mer medan andra var tystare än de var innan de förlorade sin kamrat.
 • De överlevande katterna var ofta mer kärleksfulla mot sina ägare och blev klängiga.

Cats Protection menar att katter visar följande tecken när de sörjer:

 • Förändringar i aptiten.
 • Förändringar i sömnmönster.
 • Orolig, rastlös, vandrar omkring.
 • Ökning eller minskning av självförtroende.
 • Letar och gråter.
 • Ökat eller minskat intresse för aktiviteter.
 • Förlust av självförtroende eller en allmän sorgsenhet.
 • Uppmärksamhetssökande.
 • I vissa fall verkar katten inte alls sakna den avlidna katten.
 • Använder ett större utrymme av huset.

Lista: Hur man känner igen sorg hos katter

 • Ändringar i mat- och sovvanor.
 • Överdriven pälsvård eller brist på sådan.
 • Förändringar i socialt beteende genom att antingen undvika eller tvärtom söka mer uppmärksamhet än vanligt.
 • Ökad vokalisering eller oväntad tystnad.
 • Energibrist och brist på intresse för aktiviteter.
 • Börjar använda större ytor hemma.

Att kunna känna igen dessa tecken är avgörande för att kunna stödja din katt under denna svåra tid.

Hur hjälper man en sörjande katt?

Om du haft en katt till i hushållet som gått bort är det inte säkert att du ska skaffa en ny kattkompis till katten som är kvar. De flesta veterinärer rekommenderar att du väntar minst ett halvår för att först se om katten då mår bra innan du funderar på att skaffa en till katt. Katter är nämligen inte flockdjur, de flesta lever lyckliga ensamma och den överlevande katten kanske inte alls vill ha in en ny katt i sitt revir även om den sörjer. Dess enda önskan kan vara att den vill få tillbaka just sin gamla kattkompis.

Det finns däremot flera andra sätt du kan hjälpa din katt att bearbeta sin sorg och återgå till sitt normala jag. Här är några praktiska tips:

Vardagliga rutiner

Att hålla fast vid rutiner är viktigt för katter, särskilt under stressande tider. Se till att följa kattens normala matschema så mycket som möjligt. Uppmuntra också till lek och fysisk aktivitet, men var inte påstridig om katten inte är intresserad.

Ökad närhet och uppmärksamhet

Din katt kan behöva extra uppmärksamhet under denna tid. Tänk på att ge tröst. Tillbringa mer tid med din katt. Sitt nära, klappa och prata lugnande. Samtidigt ska du respektera om katten vill ha utrymme och låt den vara ifred om den verkar föredra det.

Brittiskt korthår kattungar
Brittiskt korthår kattungar

När är det dags att söka veterinärhjälp?

Om du märker att din katts sorg inte avtar eller om dess hälsa försämras kan det vara dags att söka professionell hjälp. Var uppmärksam på om din katts sorgbeteenden fortsätter flera månader utan någon förbättring. Förutom veterinärvård kan du i sådana fall också uppsöka en beteendespecialist/kattpsykolog som kan hjälpa till med kattens beteendeproblematik. Om din katt uppvisar tecken på sjukdom, som viktförlust eller andra fysiska symptom bör du också kontakta en veterinär.

Produkter som kan rekommenderas i sådana här situationer är tex Aptus Relax (lugnande tuggbitar), Fodret Calm från Royal Canin (innehåller bland annat tryptofan som är lugnande) samt Feliway som vi nämnt innan.

Genom att ge din katt kärlek och stöd och vid behov professionell vård, kan du hjälpa den att hantera sin sorg och gradvis återgå till sitt normala beteende. Kom ihåg att varje katt är unik och det kan precis som för människor ta olika lång tid för olika katter att anpassa sig efter en förlust.

Avslutning

Sorg är en komplex process, och det gäller även för våra kattvänner. Det viktigaste du kan göra är att vara uppmärksam på förändringar i din katts beteende och hälsa. Genom att ge kärlek, stöd och om nödvändigt veterinärvård, kan du göra en stor skillnad i din katts välbefinnande.

Katter kanske inte visar sina känslor på samma sätt som människor, men de är kännande varelser som kan uppleva djup sorg. Som kattägare har du en viktig roll i att stötta din katt genom sorgens process. Med tålamod, förståelse och kärlek kan du hjälpa din katt att hitta tillbaka till sin vanliga glädje och livskvalitet.

Du kanske även är intresserad av att läsa:
Hur visar jag att jag älskar min katt.
Hur skapar jag en trygg miljö för min katt.

Källor:
https://www.scientificamerican.com/article/when-animals-mourn/
https://vcahospitals.com/know-your-pet/do-cats-mourn
https://katter.ifokus.se/discussion/1293080/sorjer-katter-sin-kattkompis
https://www.cats.org.uk/what-we-do/grief/advice/grief-guidance-resources/grief-in-surviving-pets

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *